Transitievergoeding zonder 50+ regeling

Vermeerderd met vakantietoeslag, dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en vaste toeslagen.
(Bereken dit)

Op deze berekening zijn onze voorwaarden van toepassing.