Formule Haagse Hof

Het gebruik van deze formule bij kennelijk onredelijk ontslag is door een uitspraak van de Hoge Raad op vrijdag 27 november 2009 niet meer toegestaan.

Vermeerderd met vakantietoeslag, dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en vaste toeslagen.
(Bereken dit)

Op deze berekening zijn onze voorwaarden van toepassing.