Claudine Maeijer

Claudine Maeijer, Eversheds

"Het Extranet is voor ons een belangrijke tool in de dienstverlening aan cliënten van Eversheds.

Het scheelt simpelweg tijd en voorkomt veel problemen die met de uitwisselen van bestanden, zeker bij grotere zaken, vaak voorkomen. Mijn cliënten reageren zeer positief op ons Extranet en het gebruik behoeft weinig uitleg. Kortom: een geweldige aanwinst voor ons kantoor."