Verschotten beheren

Verschotten registreren

Als advocaat schiet u regelmatig kosten voor voor uw cliënten. Legalsense maakt het eenvoudig om deze verschotten bij te houden en het overzicht te bewaren. Ook binnen het kantoor kan het noodzakelijk zijn één en ander te verrekenen - ook daarbij helpt Legalsense u.

Legalsense laat u per verschot alle relevante gegevens eenvoudig opslaan. U kunt ten eerste aangeven op welk dossier een verschot geboekt moet worden, zodat bij facturatie de juiste verschotten automatisch terug komen. Daarnaast kunt u eventueel een type (griffie, kopieerkosten, reiskosten etc.) en een korte omschrijving opgeven.

Eventueel kunt u direct bij het verschot de bijbehorende factuur of bon als scan opnemen. U kunt een en ander te zijner tijd dan gemakkelijk overdragen aan uw boekhouder of de belastingdienst.

Verrekening BTW

U kunt bij de verschotten simpel aangeven welk BTW-tarief geldt. Zo komt een en ander correct op de factuur terug en bespaart u de boekhouder of administratie dubbel werk. Uiteraard is rekening gehouden met verschillende situaties als leveringen binnen en buiten de EU en inkoopfacturen met gemengde BTW tarieven.

Verrekening met medewerkers

Als u daar voor kiest kunt u de ingevoerde verschotten direct gebruiken voor de verrekening van onkosten met uw medewerkers. Zij geven daartoe per ingevoerd verschot (bijvoorbeeld reiskosten) aan of het verschot aan hen vergoed moet worden.

Aan het eind van de maand kan dan eenvoudig een declaratie worden ingediend bij het kantoor. Dat voorkomt dat u interne declaraties handmatig moet verwerken en administreren.

Direct aan de slag

Ervaar vandaag of morgen nog het gemak van Legalsense.